Program Lepsza Komunikacja w Częstochowie powstał w celu poprawy komunikacji w mieście. Tak, aby mieszkańcy odczuli realną poprawę oraz łatwość w poruszaniu się po Częstochowie. Program obejmuje trzy płaszczyzny działań: komunikację drogową, komunikację publiczną oraz komunikację rowerową.
Dzięki wizji rozwoju oraz równoległych działaniach prowadzonych przez Prezydenta Miasta wraz z Urzędem Miasta i jednostkami podległymi chcemy, aby Częstochowa była miastem przyjaznym dla kierowców, rowerzystów oraz pieszych.
URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
info@czestochowa.um.gov.pl
MZDiT w Częstochowie ul. Ks. J. Popiełuszki 4/6
42-217 Częstochowa